Hälsa, Säkerhet, Miljö och Kvalitet


Vi har ett HMS-system som uppfyller en positiv utveckling av arbetsmiljön och som tar hand om omgivningen. Detta för att bevara och utveckla mänskliga resurser som inte skadar vår miljö

HMS-perm och HMS-handbok representerar vårt HMS-system och våra riktlinjer för att säkerställa och ständigt förbättra våra insatser inom hälsa, miljö och säkerhet. HMS ingår i företagets kvalitetssystem.
Manualen har upprättats enligt kraven ISO 9001

Vi lägger stor vikt på att arbeta papperslöst, detta kombinerar vi med kvalitet och säkerhet i vår webbportal.


Rimliga priser och effektivitet utan att påverka ovanstående.